Induzero

Utmaningen

Induzero är ett forskningsprojekt som SustainaCon arbetar med just nu.

På denna sida kan du läsa mer om projektet.

Utmaningen

Samarbete över gränserna

Vad händer nu? Pågående utvecklingsprojekt

Utmaningen

Under 2020 presenterade EU-kommissionen en “renoveringsvåg” vars mål är att renovera äldre byggnaders energiprestanda. Fastigheterna ska även bli mer resurs- och energieffektiva. Som följd kommer vi som människor få en bättre livskvalitet, växthusgasutsläppen kommer minska, digitaliseringen främjas, och återvinningen förbättras.

I Europa finns idag 35 miljoner byggnader att renovera till år 2050. Om EU-kommissionens plan når full potential kan det dessutom skapas runt 160 000 gröna jobb i byggsektorn under tiden.

Utmaningen

För att EU:s nya klimatlag omvandlar den europeiska gröna givens politiska åtagande om att EU ska uppnå klimatneutralitet senast 2050 till en bindande skyldighet måste energiförbrukningen i europeiska hem förbättras, dock även bli mer hållbar. Bara i Sverige finns det mer än 300 000 äldre fastigheter inom miljonprogrammet, som är i akut behov av energirenovering.

För att nå EU:s gemensamma klimatmål om 55 procent utsläppsminskning till 2030 diskuteras möjligheten att införa ett obligatoriskt krav på miniminivåer för energiprestanda i befintliga byggnader, MEPS. MEPS finns redan i Frankrike och Nederländerna där byggnader med låg energiprestanda inte kommer få hyras ut efter ett visst datum. Nu diskuteras möjligheten att införa MEPS i hela EU.

1

2

Samarbete över gränserna

I ett Interreg-projekt har sex länder i EU samarbetat för att försöka ta fram en lösning på hur de här energirenoveringen av fastigheter kan ske. Representanter från 14 företag och organisationer från Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Norge samt Sverige har tillsammans under åren 2018-2022 fram en lösning som är både kostnadseffektiv och miljövänlig. Men även hållbar samt energieffektiv. Lösning heter INDU-ZERO.

Samarbete över gränserna

Projektet, initierat av North Sea Region programme, startade år 2018 på initiativ av EU och har pågått fram till sommaren år 2022. Från Sverige deltog Johanneberg Science Park (Göteborg), stiftelsen Building Future Institute (Floda) och Sustainacon Sweden AB (Karlstad).

1

2

Vad händer nu? Pågående utvecklingsprojekt

Under 2020 presenterade EU-kommissionen en “renoveringsvåg” vars mål är att renovera äldre byggnaders energiprestanda. Fastigheterna ska även bli mer resurs- och energieffektiva. Som följd kommer vi som människor få en bättre livskvalitet, växthusgasutsläppen kommer minska, digitaliseringen främjas, och återvinningen förbättras. I Europa finns idag 35 miljoner byggnader att renovera till år 2050. Om EU-kommissionens plan når full potential kan det dessutom skapas runt 160 000 gröna jobb i byggsektorn under tiden.

Vad händer nu? Pågående utvecklingsprojekt

För att EU:s nya klimatlag omvandlar den europeiska gröna givens politiska åtagande om att EU ska uppnå klimatneutralitet senast 2050 till en bindande skyldighet måste energiförbrukningen i europeiska hem förbättras, dock även bli mer hållbar. Bara i Sverige finns det mer än 300 000 äldre fastigheter inom miljonprogrammet, som är i akut behov av energirenovering. För att nå EU:s gemensamma klimatmål om 55 procent utsläppsminskning till 2030 diskuteras möjligheten att införa ett obligatoriskt krav på miniminivåer för energiprestanda i befintliga byggnader, MEPS. MEPS finns redan i Frankrike och Nederländerna där byggnader med låg energiprestanda inte kommer få hyras ut efter ett visst datum. Nu diskuteras möjligheten att införa MEPS i hela EU.

1

2

Indu-zero Scandinavia

Fabriken kommer att kunna producera 15 000 energirenoveringspaket per år, till hälften av kostnaden för motsvarande energirenoveringar på marknaden.

Läs mer

Hållbar energirenovering

INDU-ZEROs renoveringspaket är kostnadseffektivt och kostar bara hälften så mycket som övriga alternativ på marknaden som i dagsläget i princip alltid genomförs platsbyggt med låg grad av industrialisering. INDU-ZERO har miljön i fokus och använder sig av miljövänligt material, samt produktion. Målet är att skapa hållbara och energieffektiva renoveringspaket (fasad, tak och installationer) för att konvertera byggnaderna till nära-noll energiprestanda.

Jämfört med renovering för underhåll och funktion kan energirenovering ofta minska både miljöpåverkan och kostnaden, sett över byggnadens hela livscykel. Efter en energirenovering kan privata och offentliga fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar minska sina driftskostnader vilket på sikt är positivt även för hyresgästerna. INDU står för industrialisering och ZERO för att alla byggnader ska ha nära noll i energiförbrukning.

Visionen i Skandinavien

Att leverera hållbara och kostnadseffektiva lösningar för energirenovering med fokus på nära noll-energi samt cirkulär ekonomi är helt avgörande för om branschen ska lyckas med sina tuffa målsättningar. Både vad gäller miljömässiga aspekter och sociala utmaningar.
Vi bygger en fabrik efter INDU-ZERO:s ritning, som sedan skeppar ut 15 000 energirenoveringspaket per år till Norge, Sverige, Danmark och Finland. Syftet med renoveringspaketen är att alla fastighetsägare ska kunna energieffektivisera sina byggnader till en hållbar standard. Blir efterfrågan större bygger vi fler fabriker. Med det hållbara och cirkulära material i våra paket kan du säkerställa att du har en miljövänlig och energieffektiv fastighet.
Målet är att samtliga äldre byggnader i Skandinavien ska kunna genomgå en hållbar renovering. Men även att husen utrustas med ny ventilation, värmepump, samt solpaneler och nya energilösningar inkl. lokal solenergiproduktion. På så sätt blir byggnader mer klimatneutrala, med nära noll i energiförbrukning, och dessutom billigare att bo i. Det är just dessa byggdelarna som INDU-ZERO:s renoveringspaket är utrustade med.
Syftet med fabriken är att producera standardrenoveringspaket i industriell skala (minst 15 000 per år). Förpackningarna kommer att innehålla olika komponenter som är nödvändiga för att göra bostäder hållbara, till exempel isoleringsmaterial för väggar och tak, värmepumpar, solpaneler, energiomvandlare och ventilationssystem. Komponenterna kommer att sätts samman på ett sätt som är så cirkulärt och biobaserat som möjligt. Målet är att kunna erbjuda det totala åtgärdspaketet till halva det nuvarande priset.

Är du fastighetsägare?

Efterfrågan på energirenoveringslösningar ökar kraftigt och där kommer du som fastighetsägare in i bilden. Med tillräckligt många intressenter kan vi utföra projektet kommer vi att skapa förutsättningar för att kunna tillföra marknaden INDU-ZERO lösningen!

Som fastighetsägare ger INDU-ZERO:s lösning dig en kostnadseffektiv fastighet, med mål mot noll i energiförbrukning. Det betyder att du aktivt kan hjälpa till att minska energifattigdomen och dina hyresgäster har råd att bo kvar. Genom att visa intresse för det här projektet bidrar du även till en klimatneutral miljö för alla. I framtiden kan din fastighet dessutom bli mer miljövänlig, hållbar, och nå upp till den nya energistandarden. Låter det som något du vill vara en del av? Kontakta oss redan idag.

Är du investerare?

Vi behöver särskilt dig som investerare för att projektet ska bli genomfört. Med tillräckligt många intressenter kan vi utföra projektet med hjälp av dig.

Du investerar i en framtidsindustri med EU i ryggen. Det finns ett stort behov av energieffektiva lösningar på marknaden. Du kan vara med och erbjuda en framtidssäkring av fastigheter. INDU-ZERO:s energirenoveringspaket är både kostnadseffektivt och hållbara. Den här lösningen kommer höja livskvaliteten för alla, samtidigt som energiförbrukning och klimatpåverkan blir mindre. Med möjligheten att tillverka renoveringspaket kan vi börja röra oss mot en klimatneutral byggsektor. Vill du vara med och energieffektivisera Europa? Hör av dig till oss.

Publikationer i press