Tjänster vi erbjuder

Projektledning och projektstöd

 • Byggarbetsmiljösamordnare projektering (BAS-P)

 • Byggprojektledning

 • Energisamordning & energiberäkningar

 • Energieffektivisering, energiutredning/kartläggning & energideklaration byggnad

 • Energirenovering & totalmetodiken (LCC)

 • Fuktsäkerhetssamordning (diplomerad fuktsakkunnig resp. ByggaF)

 • Fuktsäkerhetsprojektering & dimensionering/ kondensriskanalyser

 • Fuktsäker produktion & mätteknik

 • Köldbryggor; utredning & beräkning

 • Klimatskal; termografering och lufttäthetsprovning

 • Miljö och hållbarhetsprogram
 • Inventeringar; miljö, återbruk och fukt

 • Klimatsamordning & klimatberäkningar (LCA)

 • Miljöcertifieringar (nybyggnad); stadsdel, byggnad samt anläggning/infrastruktur

 • Miljöcertifieringar (befintliga); stadsdelar och byggnader

 • Miljöbyggnadssamordning & miljöbyggnadsberäkningar

 • Miljö- och hållbarhetssamordning

 • Rivningsplanering

 • Solenergianläggningar

 • Systemval via livscykelkostnadsanalyser & kalkyler (LCA & LCC)

 • Återbrukssamordning

Miljöbyggnadssamordning

Projektledning för att certifiera.

hej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Utbildning och föreläsning

 • Miljöcertifiering översiktskurs

 • Miljöbyggnadsutbildning (BAS utbildning resp. certifieringsutbildning)

 • Fuktsäkerhet i byggprocessen, med utgångspunkt i branschstandard för fukt – ByggaF

 • Partnering och samverkan

 • Klimatsmart byggande & klimatdeklarationer
 • Hållbart Byggande

 • Energilyftet

 • Energibyggare

 • Passivhus

 • Kurser för universitet, högskolor, yrkeshögskolor och gymnasium

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Verksamhets- och organisationsutveckling​

 • Partneringledning

 • Interna revisioner; kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 • Ledningens genomgång

 • Affärsplanearbete
 • Processutveckling & ledningssystem

 • TeamPro – grupputveckling

 • Interimstjänster; miljöchef, hållbarhetschef, energistrateg

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Forskning och utveckling

Vi kan vara en aktiv partner i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Kontakta oss om du har en projektidé eller ett projekt där vi kan samverka.

 

I rollen som ordförande i föreningen Hållbart Byggande Värmland, projektledare inom föreningen Building Future Institute och som utbildningsledare på Sweden Green Building Council, är vi med och utvecklar branschen och lyfter fram goda hållbara exempel i Värmland och Sverige.

 • Indu-Zero Scandinavia (E2B2)

 • ecoINSIDE (InterReg Sverige Norge)

 • INDU ZERO (InterReg North Sea)

 • LÅGAN (regionalt nätverk i Värmland)
 • Hantering av energi i bygglovprocessen

 • Energirenovering

 • 3iii (Chalmers med flera)

 • Miljöbyggnad 3.0

 • Miljöbyggnad 4.0

 • ByggaF

 • ByggaE

 • Citylab – hållbarhetsvärdering av befintliga stadsdelar

 • Compakthuset (Passivhuscentrum Västra Götaland)

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.

Namn på tjänst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt aliqua. Sed do eiusmod tempor incididunt aliqua.