Referensuppdrag

 • Klara Förskola (Hemfosa Fastigheter).
 • Klara Förskola (Hemfosa Fastigheter).

Projektledning och projektstöd

Miljö- och energisamordning/certifiering

 • Klara Förskola (Hemfosa Fastigheter).
 • Verifiering miljöbyggnad av Kvarteret Barkassen. Samhällsbyggnadshuset Karlstad (LE Lundberg).
 • Kvarteret Konstruktören Karlstad, nybyggnation av bostäder (Rohm&Co och Willhem).
 • Kvarteret Svarvaren Karlstad, nybyggnation av bostäder (Rohm&Co och LE Lundberg).
 • Kvarteret Göta Kanal Göteborg, ombyggnation av kontor till bostäder (SEB Trygg Liv).
 • Certifiering och verifiering MB Karlstads Universitets biblioteket, certifiering av befintlig byggnad (Akademiska Hus). Utnämnd till “Årets Miljöbyggnad 2017” av Sweden Green Building Council
 • Miljösamordnare Kungälvs sjukhus, ny- och ombyggnad (Västfastigheter).
 • Miljösamordnare Nya Calanderska sjukhuset, nybyggnad. (Calanderska Sjukhuset).
 • Logistikbyggnad Babyland Widfors (YLAB/Catena Fastigheter)

Hållbar stadsutveckling

 • Förstudieuppdrag gällande hållbarhetsprogram Jakobsberg, Karlstad. Workshopledare för visions- och fördjupningsworkshop i byggherrekonsortiet.
 • Förstudieuppdrag gällande hållbarhetsprogram Arvika Hamn, Arvika Kommun.
 • Hållbarhetsprogram, hållbarhetssamordnare för konsortiet – Älvstranden Utveckling, Peab, Skanska och HSB Göteborg, uppdrag Lindholmshamnen Göteborg.

Byggprojektledning

 • Kanikenäsholmen Karlstad, nybyggnation av flerbostadshus 300 lägenheter (Magnolia Bostad).
 • Akterhuset (prefab passivhus) (Älvstranden Utveckling), Partnering fas 1.
 • Stora Torp (BH-konsortie), Älvstranden Utveckling, programarbete/detaljplan.
 • Rivning/sanering av Synvillan (Älvstranden Utveckling).
 • Hamnhuset (passivhus 115 lägenheter) (Älvstranden Utveckling).
 • Ombyggnad skolor Lindholmen (Älvstranden Utveckling).
 • Fasadrenoveringar/koncept Kalkstark (mutverk/puts) (Älvstranden Utveckling).
 • “Flera projekt i ett” (Strategisk partnering) (Karlstad Bostads AB)
 • Kvarteret Järpen (Karlstad Bostads AB). Rivning/marksanering.
 • CSK2000 – Ombyggnad sjukhuset i Karlstad (Region Värmland).
 • Ett stort antal ombyggnationer/reparationer med olika försäkringsbolag som uppdragsgivare.

Diplomerad fuktsakkunnig

 • Arlanda, nybyggnad PIR G – rampytor och byggnad, betong, stål och komplexa träkonstruktioner (Swedavia/AFRY).
 • Arlanda, Porten/terminal 5 (Swedavia/AFRY).
 • Gruvöns bruk, KM7 (NCC).
 • Kvarteret Posten Arvika, nybyggnation av flerbostadshus (Peab).
 • Sundsta badhus, Karlstad (Peab).
 • Babyland Widfors, större logistikbyggnad (YLAB).
 • Sergel Plaza Stockholm (Stena Fastigheter).
 • Statusbesiktning enstegstätade putsfasader (flera olika bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet).
 • Kv. Konstruktören, nyb flerbostadshus (Rohm&Co / Willhem)
 • Kv. Konstruktören, nyb flerbostadshus (Rohm&Co / Willhem)

Utbildning och föreläsning

Utbildningsledaruppdrag

 • Miljöbyggnad Bas-utbildningar (Sweden Green Building Council).
 • Förebyggande fuktsäkerhetsarbete i byggprocessen (Ekocentrum Göteborg).
 • Utbildningsledare Miljöbyggnad BAS (Sweden Green Building Council).
 • Förebyggande fuktsäkerhetsarbete (ByggaF).
 • Fuktcentrums informationsdag (Sverigeturné).
 • Fuktsäkra ytterväggar, Byggcentrum/Fuktcentrum/SP (Sverigeturné).
 • Fuktsäkert byggande, (SIFU).

VERKSAMHETS- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING​

Utvecklingschef, Peab Sverige AB – Division Väst

 • Per var under åren 2010–2013 utvecklingschef på Peab Sverige AB – Division Väst. Han ansvarade för divisionens arbete med hållbar samhällsbyggnad och hållbart byggande och hur man praktiskt arbetar med detta i stadsutvecklings- och byggprojekt; t ex socialt ansvarstagande, miljö, energi, kvalitet och produktionseffektivitet.

  Han ingick i divisionsledningen och drev och utvecklade affärsplanearbetet, utgjorde länken mellan divisionen och koncernen och representerade divisionen i utvalda branschorganisationer, nätverk och forsknings- och utvecklingsprojekt.

  Ett av de främsta mål som uppnåddes var att rekrytera, etablera och leda en för Peab unik projektstödsenhet med interna specialister inom hållbar samhällsbyggnad. Gruppen bestod 2013 av sex medarbetare som arbetade inom många olika områden såsom; miljöcertifiering, miljösamordning, fuktsäkring, energisamordning, BIM-utveckling och samordning. Detta gav divisionen en för Peab unik konkurrensfördel i olika stadsutvecklings- och byggprojekt och har bidragit till att höja kompetens och erfarenhet i hela divisionen i Västra Sverige.

Utvecklingsledare, Skanska Sverige – Stab verksamhetsutveckling

 • Per var under åren 2004–2006 projektledare för underhåll och utveckling av Skanska Sveriges verksamhetsledningssystem ”Vårt Sätt Att Arbeta”, område Hus, Väg och Anläggning, Byggservice samt Hus Industrialiserat. I detta uppdrag ingick att driva interna utvecklingsprojekt.

Projektledningschef och tf verksamhetschef, Passivhuscentrum Alingsås Kommun och Västra Götalandsregionen

 • Under 2016 fick Per uppdraget som projektledningschef och under 2017 övergick uppdraget till tillförordnad verksamhetschef.

Internrevisionsuppdrag (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)

 • Sergel Plaza (Stena Fastigheter Stockholm).
 • The Mater Dei Hospital, Malta (Skanska International)
 • Årsta bron, Stockholm (Skanska)
 • Conventum kongresscenter Örebro (Skanska)
 • Bakkelökka skole, Nesodden, Norge (Skanska)
 • Utvärderingsledare av företag enligt Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK 2014)

FORSKNING OCH UTVECKLING​

Forskning och utvecklingsprojekt

 • Utveckling av Citylab steg 3, gruppledare. (SGBC)
 • Utveckling av Miljöbyggnad 3.0, gruppledare för arbetsgrupp – ”byggskedet”.
 • Utveckling av branschstandard för fukt, Bygga-FU (SBUF-projekt lett av PEAB).
 • Utveckling och genomförande av utbildningssatsning basnivå fuktsäkerhet i byggprocessen (PEAB).
 • Tf verksamhetschef och projektledningschef för Passivhuscentrum (Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen).
 • Projektledare ecoINSIDE, InterReg Sverige-Norge (Arvika Kommun)
 • Projektledare INDU-ZERO, InterReg North Sea (Building Future Institute).
 • Lågan energirenovering (Hållbart Byggande Värmland).
 • Lågan energifrågan i byggprocessen (Hållbart Byggande Värmland).