Vi är

Sustainacon

Hållbara och framtidssäkrade fastigheter, stadsdelar och byggprocesser! Vi är ditt operativa och strategiska konsultstöd inom hållbarhet, energi, miljö, klimat och fukt.

Affärsidé

Sustainacon Sweden AB bedriver konsultverksamhet inom stadsutveckling-, bygg och anläggningsprojekt samt inom fastighetsförvaltning. Med hållbar utveckling som ledstjärna – helhetssyn, långsiktighet, personligt engagemang och ansvar i varje uppdrag.
Utifrån vår samlade kompetens, branscherfarenhet och nätverksbyggande har vi unika möjligheter att hjälpa dig genom hela processen. Hör av dig till oss redan idag så kan vi prata närmare om hur vi kan hjälpa just dig.

Våra tjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för hållbar utveckling inom bygg, anläggning, fastigheter och stadsutveckling.

Med hållbar utveckling som ledstjärna – helhetssyn, långsiktighet, personligt engagemang och ansvar i varje uppdrag. Utifrån vår samlade kompetens, branscherfarenhet och nätverksbyggande har vi unika möjligheter att hjälpa dig genom hela processen. Hör av dig till oss redan idag så kan vi prata närmare om hur vi kan hjälpa just dig.